The Online Lifestyle Magazine 

More #MNLK

Het geheim van goede perslucht

2 Mins read

In veel bedrijven wordt gebruik gemaakt van perslucht. Er is bijna geen enkele werkplaats zonder een compressor, die zorgt voor de benodigde druk voor klein luchtgereedschap. In de voedselverwerkende industrie worden veel van de geautomatiseerde productiemiddelen bestuurd met perslucht. Het werken met perslucht heeft bij industrieel gebruik de voorkeur ten opzichte van conventionele elektrische apparaten, omdat perslucht minder vervuilend is. Een kritische factor bij het werken met perslucht is, dat de kwaliteit van de lucht en de hoeveelheid beschikbare perslucht aan alle eisen moeten voldoen. Om dat te berekenen is de hulp van specialisten vereist.

Aandacht voor de continuïteit

Bij het aanschaffen of moderniseren van een installatie voor perslucht moet als eerste een inschatting worden gemaakt hoeveel lucht er nodig is. Een eigenschap van perslucht is, dat alle apparatuur gebruik maakt van dezelfde voorraad perslucht. Dat betekent dat er een buffervoorraad moet zijn, voor situaties waarin alle apparatuur op hetzelfde moment wordt gebruikt. De korte termijn buffer wordt gevormd door een expansievat. Dat vangt kleine kortdurende fluctuaties in de druk op. Maar bij langdurig gebruik van een grote hoeveelheid apparaten moet de compressor voldoende capaciteit hebben om de gevraagde hoeveelheid lucht voor een langere periode te kunnen leveren. Bij een verkeerde inschatting van de benodigde hoeveelheid perslucht kan de volledige productie stil komen te liggen.

Kwaliteit van de perslucht

Doordat lucht wordt gecomprimeerd zal het vochtigheidsgehalte van de samengeperste lucht sterk stijgen. Daardoor kan de kwaliteit van de eindproducten achteruit gaan. Als er in je bedrijf een verfspuit op perslucht wordt gebruikt is dat het geval, maar ook in de voedselbereidende industrie is het van belang dat de perslucht niet te vochtig is. Om droge perslucht te maken kan een compressor worden uitgerust met één of meer adsorptiedrogers. Dat zijn geïntegreerde componenten in een compressor, die het vocht uit de lucht halen.

Hulp bij calamiteiten

Ondanks dat persluchtinstallaties bijna nooit kapot gaan, kan er altijd een storing in de installatie optreden. Specialisten van Van Elewout Kompressoren kunnen die niet altijd meteen verhelpen. Toch hoeft het productieproces niet langdurig stil te vallen. Want het is altijd mogelijk om vervangende apparatuur te plaatsen. Een compressor huren is een ideale oplossing als de bestaande installatie kapot is of voor onderhoud enige tijd stil moet worden gelegd. Een compressor huren kan een oplossing zijn voor vaste persluchtinstallaties, maar het is ook een goede oplossing voor mobiele compressoren. Bij calamiteiten kunnen er op zeer korte termijn vervangende compressoren worden geleverd.

Feedback: info@mnlk.nl

Lees ook: Slim geld lenen voor je bedrijf? Zo pak je het aan