More #MNLK

Wat wordt er aangeduid met de CO2 prestatieladder?

2 Mins read

Bij aanbestedingen vragen opdrachtgevers steeds vaker naar de trede op de CO2-prestatieladder. Wat houdt dat precies in? En waarom doet die trede er toe?

Wat is de CO2-prestatieladder?

De CO2-prestatieladder is een instrument om bedrijven en overheden te helpen minder CO₂ uit te stoten. Dat zorgt voor een duurzamer bedrijfsleven. Ook wordt er gestuurd op het terugdringen van kosten. De prestatieladder werkt door in de bedrijfsvoering, in projecten en de rest van de keten.

De ladder bestaat uit 5 niveaus. Tot en met niveau 3 werkt een bedrijf aan de uitstoot van de eigen organisatie. Vanaf niveau 4 gaan bedrijven ook actief aan de slag met de uitstoot in de rest van de keten en de sector. Bij deze ladder gaat het om vier dingen: inzicht, reductie, transparantie en participatie. Wanneer je met de ladder werkt, kun je hiervoor een certificaat krijgen. Een geaccrediteerde Certificerende Instelling komt eens per jaar langs om te kijken naar de ambities, de daadwerkelijke reductie en de continu verbeteringen bij bedrijven.

Waarom werken met de prestatieladder?

Natuurlijk is het grootste voordeel van de prestatieladder dat we iets doen aan klimaatproblematiek. De uitstoot van CO₂ is een groot probleem in Nederland. Onze welvaart zorgt ervoor dat we de aarde beschadigen. Daarom is het belangrijk dat er bewustzijn is bij bedrijven die CO₂ uitstoten: wat kunnen we er aan doen, wat gaan we er aan doen en hoe zorgen we ervoor dat we Moeder Natuur zo min mogelijk tot last zijn?

Bij de prestatieladder hoort ook een financieel voordeel. Gecertificeerde bedrijven krijgen namelijk korting op de inschrijfprijs van aanbestedingen. Hoe hoger je op de ladder staat, des te meer voordeel bij een aanbestedingsproces. De aanbestedende dienst of opdrachtgever bepaalt het voordeel per niveau op de ladder. Bedrijven vertellen dan op welke trede zij menen te staan. Blijkt achteraf dat de ambities niet waargemaakt kunnen worden, dan kan het uitvoerende bedrijf een boete krijgen. De CO2-prestatieladder is dus geen belofte, maar een daadwerkelijke garantie.

Hoger op de prestatieladder komen

Je komt hoger op de prestatieladder als je meer maatregelen neemt om de CO2-uitstoot te beperken. Bij de ladder hoort een meer dan 100 pagina’s tellend handboek. Daar raken bedrijven vaak in verstrikt. Daarom is het een goed idee om je te laten adviseren door een specialist. Zo kun je concreet aan de slag om op de ladder te klimmen.

Naast het reduceren van CO₂ is ook het veilig werken een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Daarom is het ook zinnig om eens te kijken naar een VCA-certificaat. Dit certificaat heeft ook een milieu-onderdeel. De meeste bouwbedrijven kunnen zonder een dergelijk certificaat niet aan de slag. Kijk daarom ook naar het traject om ook dit certificaat te behalen.

Feedback: info@mnlk.nl